Välkommen till appreciativeinquiry.se – din källa till kunskap, utbildningar och inspiration inom styrkebaserat ledarskap, förändringsledning och organisationsutveckling!

Våra kurser ger en bra start med nya perspektiv och våra tjänster kan stötta dig vidare när du så önskar.

Din kompass till framgång
Din kompass till framgång

Appreciative Inquiry (AI) sätter verksamhetens mål och vision i centrum. AI är enkelt att lära och ger dig ett effektivt verktyg till framgång. Grunderna ligger inom styrkebaserat ledarskap och styrkebaserad organisationsutveckling …

Läs mer…

Använd din organisations potential
Använd din organisations potential

Genom utvecklad delaktighet och maximalt tillvaratagande av resurser och den kompetens som finns kan organisationers potential frigöras och möjliggöra ett fokuserat arbete mot verksamhetens mål. Genom AI blir arbetet kraftfullt, kreativt och hållbart.

Läs mer…

Effektivare än du kan tro
Effektivare än du kan tro

Med AI och styrkebaserade metoder möjliggörs ett snabbare resultat där processer och mål är förankrade vilket också bidrar till ett unikt ansvarstagande hos alla. Utvecklingen blir hållbar med en välfungerande och välmående organisation …

Läs mer…