Tjänster

Transformation och engagemang

Vi erbjuder förutom externa kurser även interna kurser samt facilitering av utvecklingsprocesser och förbättringsarbete. Detta i processer som syftar till att skapa en hållbar utveckling med tydliggörande av mål och uppdraget. Processer där delaktighet och tillvaratagande av människors kompetens och potential blir en viktig del för att förankra processer och skapa hållbarhet.

Vi har också stor erfarenhet av kommunikation med särskilt fokus på språkets betydelse och man kan använda samtal och olika frågetekniker i utvecklings- och förändringsarbete och stärkas andra och sig själv i sitt ledarskap.

Vi har gedigen kunskap inom Appreciative Inquiry, AI, och kommunikationsprocesser i stort vilket ger oss gedigen kompetens att jobba med utvecklings- och ledarskapsfrågor samt förändringsarbete.

Våra kollaborativa metoder engagerar och bidrar till transformation.

Välkommen att höra av dig för att diskutera möjligheter!