Kurser

4 dagars kurs i Appreciative Inquiry

Vi erbjuder en fyradagars utbildning i att leda i förändring och Appreciative Inquiry (AI) för dig som arbetar med eller vill arbeta med organisationsutveckling och förändringsarbete. Kursen erbjuder teori och verktyg för att driva styrkebaserat förändringsarbete med möjlighet att ta tillvara på den kunskap, erfarenhet och inneboende kraft som finns hos individer, i gruppen, i organisationen. Detta för att skapa en hållbar utveckling som värnar om människors delaktighet och där individer och gruppers eget ansvarstagande för den förändrings man vill se är en viktig framgångsfaktor.

I denna utbildning får du en grundlig förståelse för Appreciative Inquiry som metod och hur den kan användas. Du får verktyg och tankesätt att använda i förändrings- och utvecklingsarbete med individer, grupper och organisationer.

De fyra dagarna innehåller en teoretisk bakgrund till metoden samt betydelsen av uppskattande och styrkebaserat förhållningssätt. Du kommer också att få kunskap om hur vår hjärna fungerar och hur vi med förståelse för denna kan minimera stress och öka arbetsglädje, meningsfullhet motivation och drivkrafter. Under utbildningsdagarna får du prova på Appreciative Inquiry och andra kreativa metoder och övningar med syfte att utveckla din förståelse för hur du kan arbeta och också ger dig en möjlighet till personlig och professionell utveckling.

Våra kursledare har många års praktisk erfarenhet av Appreciative Inquiry i organisationsutveckling och förändringsarbete i både stora och små grupper och organisationer både i Sverige och internationellt.

Kursen är uppdelad på 2+2 dagar med någon vecka mellan kurstillfällena. Utifrån detta finns det möjlighet att prova de nya färdigheterna mellan tillfällena och reflektera, fördjupa kunskaperna i den andra omgången.

Nästa kursstart: 14 april 2021 (kursdagar 14-15 april samt 4-5 maj 2021, dvs 4 dagar totalt)

Plats: Utbildningen hålls centralt i Stockholm, Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm (Hälsans hus på Södermalm nära slussen)

Kostnad: 12 650 kr exkl moms inklusive dokumentation, lunch och fika. Rabatt ges vid fler än en person från samma arbetsplats med 25% rabatt för varje efterföljande.

Anmälan: anmälan sker genom att skicka ett mail till kurs@appreciativeinquiry.se och uppge kurs, kursstart samt ditt namn, företag/organisation och kontaktuppgifter så återkommer vi med en bekräftelse och ytterligare information. Begränsat antal platser.

Varmt välkommen!